آزمایشات آلوباند

ردیف نوع آزمایش استاندارد آزمایشی واحد نتیجه در ورق 4 mm
1 چگالی ASTMD792 g/cm2 1.38
2 چگالی سطح ASTMD792 Kg/cm2 5.55
3 پایداری در برابر آتش ASTMD732 mpa 30.60
4 پایداری در برابرپوسته شدن ASTMD903 m/nn 13.80
5 پایداری در برابرخمش ASTMD790 mpa 124.00
6 پایداری در برابر کشش E8 Kg/cm2 4.90
7 افزایش طول E8 % 10.00
خواندن 6230 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 دی 1395 14:27

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image