رزین PVDF

PVDF

در حال حاضر در بین تمام ساختارهای شیمیایی برای پوشش سطح ورق های کامپوزیت، ساختار حاصل از اتصال پیوند کوتاه فلورین کربن با پیوند هیدروژن، محکمترین و پایدارترین ساختار است.تمای پانل های عرضه شده با پوشش رنگ PVDF (پلی وینیل دی فلوراید کربن) دارای تاییده فنی از معتبرترین مراکز تحقیقاتی اروپا می باشند.بر اساس نتیجه آزمایشگاهی ضریب الکترونگاتیو این رزین 1.5 کیلو ژول بر مول می باشد در حالی که در سایر پوشش ها این عدد بسیار کمتر است.

افزایش انرژی پیوند PVDF باعث عدم تاثیر تابش اشعه ماورا بنفش موجود در نور خورشید و سایر شرایط محیطی نامساعد نظیر باران های اسیدی یا قلیایی می گردد.

خواندن 1449 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 دی 1395 14:00

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image