اعطای نمایندگی

در صورت آمادگی شرکتهایی که در رسته ساختمانی هستند و آشنایی کامل و فروش گسترده ای در زمینه ورق های کامپوزیت آلومینیوم دارند، این شرکت برای اعطای نمایندگی فعال پذیرا می باشد و شماره های درج شده آماده جواب گویی به سروران گرامی می باشد.

kkk آزمایشات

ردیف نوع آزمایش استاندارد آزمایشی واحد نتیجه در ورق 4 mm
1 چگالی ASTMD792 g/cm2 1.38
2 چگالی سطح ASTMD792 Kg/cm2 5.55
3 پایداری در برابر آتش ASTMD732 mpa 30.60
4 پایداری در برابرپوسته شدن ASTMD903 m/nn 13.80
5 پایداری در برابرخمش ASTMD790 mpa 124.00
6 پایداری در برابر کشش E8 Kg/cm2 4.90
7 افزایش طول E8 % 10.00

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image