پروژه فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان واحد ایمنی و آتش نشانی

منتشرشده در پروژه های آلوتک

اجرای نمای کامپوزیت آلومینیوم طرح سنگ پروژه مجتمع مسکونی خیابان شیخ کلینی اصفهان

منتشرشده در پروژه های آلوتک
پنج شنبه, 02 فروردين 777 09:08

اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی

در صورت آمادگی شرکتهایی که در رسته ساختمانی هستند و آشنایی کامل و فروش گسترده ای در زمینه ورق های کامپوزیت آلومینیوم دارند، این شرکت برای اعطای نمایندگی فعال پذیرا می باشد و شماره های درج شده آماده جواب گویی به سروران گرامی می باشد.

منتشرشده در عمومی
پنج شنبه, 21 -2664 11:02

آزمایشات آلوباند

ردیف نوع آزمایش استاندارد آزمایشی واحد نتیجه در ورق 4 mm
1 چگالی ASTMD792 g/cm2 1.38
2 چگالی سطح ASTMD792 Kg/cm2 5.55
3 پایداری در برابر آتش ASTMD732 mpa 30.60
4 پایداری در برابرپوسته شدن ASTMD903 m/nn 13.80
5 پایداری در برابرخمش ASTMD790 mpa 124.00
6 پایداری در برابر کشش E8 Kg/cm2 4.90
7 افزایش طول E8 % 10.00
منتشرشده در آزمایشات

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image